เกี่ยวกับ nForce Secure
บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cyber Security สัญชาติไทยรายแรกและรายเดียวที่ดำเนินกิจการมายาวนานเกิน 15 ปี โดยเปิดให้บริการแบบครบวงจร ดังนี้

1. เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ (Cyber Security)

2. เป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย

ในกลุ่มธุรกิจด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ nForce Secure ได้พิสูจน์ความสำเร็จมาแล้วมากมายตลอดระยะเวลานานเกินทศวรรษ ผ่านพันธมิตรในประเทศไทยและในระดับโลกหลายร้อยราย

ทำให้ในปี พ.ศ.2564 nForce Secure ได้จดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment - MAI) ของประเทศไทย ใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า “SECURE” และสร้างผลกำไรให้นักลงทุนตั้งแต่วันแรกของการเปิดซื้อขายที่ 71.87% สะท้อนให้เห็นการเติบโตและความมั่นคงของบริษัท ที่พร้อมมอบสวัสดิการระดับ “บริษัทมหาชน” ให้กับพนักงาน

nForce Secure เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรมาเป็นอันดับแรก เพราะเราเชื่อว่าคนไทยมีความสามารถไม่แพ้ชาติอื่นๆ เราจึงมุ่งเน้นให้พนักงานทุกตำแหน่งเป็นผู้นำและตัดสินใจในส่วนงานของตนเอง โดยบริษัทจะจัดให้พนักงานเข้าร่วมคอร์ส Training ที่เพิ่มพูนความรู้ในทุกๆปี และหากมีตำแหน่งใดว่างบริษัทจะพิจารณาเลื่อนตำแหน่งให้พนักงานเก่า ก่อนการสรรหาพนักงานใหม่เสมอ เพราะเราให้ความสำคัญกับพนักงานเสมือนเป็นครอบครัว

สนใจเป็น nForce Family ติดต่อ Contact: Email kitcha@nforcesecure.com (คุณแชมป์ฝ่ายบุคคล) Office: 02-274-0984 Mobile: 086-988-4484

» Job detail