บริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ ประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา(อายุ 18 ปีขึ้นไป) ผู้มีความสนใจด้าน Cybersecurity เข้าร่วมแข่งขัน Capture the Flag Capture the Future Competition 2021 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดฝีมือแห่งวงการ Cybersecurity และชิงรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท พร้อมเปิดโอกาสทางสายงานอาชีพด้าน Cybersecurity กับองค์กรชั้นนำทั้งจากไทยและนานาชาติมากมาย

วัตถุประสงค์การจัดการแข่งขัน

  • เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศที่มีความสนใจและทักษะความสามารถด้าน Cybersecurity ได้แสดงความสามารถ ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชนจะนำไปสู่การพัฒนาในระดับประเทศและนานาชาติต่อไป
  • ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้และเข้าใจแนวทางการป้องกันรักษาระบบความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในวงกว้าง
  • ส่งเสริมการต่อยอดด้านอาชีพในสายงานที่เกี่ยวข้องแก่ผู้เข้าแข่งขันและผู้ที่มีความสนใจ

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ

เงินรางวัล 50,000 บาท ถ้วยรางวัลทีมชนะเลิศ ประกาศนียบัตร บัตรกำนัลการสอบ PCNSA

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล 30,000 บาท
ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เงินรางวัล 10,000 บาท
ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกาศนียบัตร

รางวัลทีมลำดับ 4 และ 5
เงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท

ผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกจะได้รับ ประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมการแข่งขัน